Pris

Vill du veta vad det skulle kosta att köpa någon av mina tjänster?

Jag vill alltid erbjuda priser som känns bra för kunden och mig själv så skicka en kort beskrivning och svara gärna på frågorna nedanför. Så kommer vi fram till ett pris tillsammans!

Film

3D Design

Foto

Vad är det som ska filmas?

När är det?

Vart är det?

Om det gäller bröllop.
Vad vill du få med under dagen?

Vad vill du ha en modell av?

Hur snabbt vill du ha den?

Vill du ha den i 2D eller 3D?

En modell, ett foto eller flera foton?

Vill du ha en film som visar 3D modellen?

Vad är det som ska fotas?

När är det?

Vart är det?

Om det gäller bröllop.
Vad vill du få med under dagen?